FOURCE.se

 

 

 

MER OM PROJEKTET

 

 

Konstministeriet lyser upp världen
 
I november 2004 genomfördes ljuskonstprojektet SILO-SILO, och hela Eslöv användes som en jättelik pannå. Hela Eslövs stad 
blev med andra ord ett konstverk då Lagerhuset, Lantmännens silo samt gamla och nya Vattentornet i stan lystes upp
under dygnets mörka timmar.
 
Nu ska istället hela Eslövs Kommun användas som ett gigantiskt konstverk då 40 av kommunens 50 vindkraftverk kommer att ingå i ett nytt ljuskonstprojekt. Detta sker i samband med Eslövs firande av sitt 100-årsjubileum.
 
Projektet FOURCE har sin officiella projekttid 1.11.11 - 1.1.12 (1 nov 2011 - 1 jan 2012), men p.g.a. en del förskjutningar i projektplanen blev det en tjuvstart innan det officiella invigningsdatumet.
 
Det är ett omfattande projekt som involverar mycket folk och mycket hjälp från flera företag. Det är 40 stycken kraftiga strålkastare som
var och en ska placeras på toppen av de 80 meter höga vindkraftstornen, och det är inte gjort i en handvändning.
 
Bland annat är fyra olika vindenergibolag involverade och projektet har också fått draghjälp av folk som har velat hjälpa till att realisera det.
 
Lux inte watt
Eftersom mycket av projektet handlar om hållbarhet och att sätta ljuset på förnyelsebar energi, i dubbel mening, så kräver det förstås även hållbar armatur. Även det i dubbel bemärkelse.
Vid det förra ljuskonstprojektet (SILO-SILO) blev trasiga lampor ett problem. Därför ägnades det mycket tid åt att hitta en kraftfull teknik för FOURCE. Man varken kan eller vill byta ett par lampor i veckan när nordan viner och snögloppen yr, på närmare 100 meters höjd.
Projektet krävde bland annat lång livslängd och starkt ljus och då föll valet ganska naturligt på gasurladdningstekniken. Det är en teknik som bland annat används på vägtrafikbelysning. Tekniken är otroligt energisnål i förhållande till sin ljusmängd. Enkelt uttryckt drar tekniken inte mycket ström, men genererar ett mycket starkt ljus. Varje strålkastare i FOURCE kan lysa motsvarande 3000 Watt med traditionell glödlampsteknik, och då krävs det en armatur stor som ett badkar... Armaturen i FOURCE är stor som en halv skolåda ungefär.
 
 
Hänsyn har tagits
Projektet har tagit flera år att förbereda projektet. Förväntningen var att tillståndsbiten skulle vara en svår nöt att knäcka. Men inte minst har det tagit tid att hitta pengar och samarbetspartners för det hela. Flera statliga institutioner som Vägverket och Luftfartsverket och kommunala verksamheter, Miljö och Samhällsbyggnad m.fl., har kontaktats och tillfrågats i flera olika omgångar. Länsstyrelsen har förstås fått tillfälle att lämna sina synpunkter på det hela och forskningsrön och expertutlåtande har inhämtats från bl.a. Biologer på Universiteten. Mitt i hela förprojekteringen slogs flera statliga verk ihop och bytte namn, vilket förstås också gjorde utmaningen en smula intressantare under förberedelsearbetet.
 
 
Ljuskonstprojektet har även anknytning till och ingår i konstnärens mångåriga konstforskningsprojekt om sin födelsestad
- "ARKIV - Eslöv By The Sea".
 
 
Bilder från SILO-SILO (2004)

 

 


FOURCE är ett konstprojekt från

 Ministry of Art & Jump

 

 

 

 

Tillbaka

 

Blog

 

Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Art involving huge

moving devices

has great potential."

 

           W. Ehresmann