FOURCE.se

 

 

 

 

De som färdas på E22 från Lund till Gårdstånga får efter några kilometer en fantastisk utsikt över en del av Eslövs kommun. Jag blir glad varje gång jag ser ut över detta landskap och en stor del av de vindkraftverk som finns inom kommunens gränser. De är en del av Eslövs bidrag till ett hållbart samhälle.

 

De stora godsen gick i spetsen för satsningen på vindkraft i Eslövs kommun. De första vind-kraftverken restes på mark som tillhörde godsen. Sedan följde mindre markägare efter. Hittills har det blivit 50-talet vindkraftverk i Eslövs kommun. Eslöv ligger med det på fjärde plats bland Sveriges kommuner.

 

Utbyggnaden av vindkraften har inte genomförts utan protester. Inom politiken har det alltid funnits en positiv inställning till vindkraften. Tillgång till el är en förutsättning för det moderna samhället. Vill vi ha ett modernt samhälle – ja då måste vi även acceptera produktion av el och det de ska vara en hållbar produktion.

 

Eslövs kommuns målsättning på el-området är helt klar. Inom några år ska Eslöv vara självförsörjande, med inriktning på ett hållbart samhälle. Vindkraften täcker redan 40 % av behovet. Det finns utrymme för en utbyggnad. Vindkraft och biokraft ska ge all den el som Eslövs näringsliv och invånare behöver.

 

 

Cecilia Lind
Kommunalråd

 Eslövs Kommun

 

 

 

 

Om projektet

 

Blog

 

Gallery

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Art involving huge

moving devices

has great potential."

 

           W. Ehresmann