FOURCE.se

 

 

 

 

SPONSORER

 

 

FOURCE har åtskilliga sponsorer, medhjälpare,
samarbetspartners och bidragsgivare att tacka som möjliggjort projektet.
 

Projektets sponsorer har bidragit med sina tekniska kunskaper, sitt kunnande, diverse omkostnader och sist men inte minst med reella monetära medel.

 

Utan denna hjälp från Sponsorerna nedan skulle aldrig projektet varit möjligt att genomföra.

 

 
 
 
 
 
 
Konstministeriet (The MINISTRY of ART & JUMP) tackar alla sina sponsorer och medhjälpare i FOURCE-projektet. Även de som inte vill nämnas här.
 
 
(OBS! Denna sida är fortfarande under konstruktion)

 

 

 

 

Om projektet

 

Blog

 

Gallery

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Art involving huge

moving devices

has great potential."

 

           W. Ehresmann